Bijeenkomst stikstofcrisis

De stikstofcrisis is een crisis in Nederland die op 29 mei 2019 ontstond toen de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het Programma Aanpak Stikstof (PAS) van de overheid ongeldig verklaarde. Daardoor kwamen naar schatting 18.000 bouwprojecten stil te liggen. Tijdelijk mochten toch weer huizen gebouwd worden op grond van de Bouwvrijstelling, maar recent heeft de Raad van State deze vrijstelling verworpen.

Iedereen heeft kunnen zien wat dit met name voor onze boeren betekent: Wie herinnert zich niet de protestacties waar veel boeren lieten zien en horen welke zorgen er voor hen opdoemen? Uiteindelijk werd de heer Remkes als stikstofbemiddelaar ingezet. Deze heeft het rapport “Wat wel kan” gepubliceerd met allerlei aanbevelingen. De landelijke overheid heeft deze aanbevelingen overgenomen.

De provincies hebben hierin een grote rol. Veel provincies zijn in de afgelopen jaren ook al bezig geweest en hebben plannen gemaakt om de stikstofproblematiek aan te pakken. Echter wachten de provincies met smart op de definitieve richtlijnen en geld van het kabinet. Het is een crisis, niet alleen voor de boeren, maar voor ons allemaal.

Daarom hebben de SGP-afdelingen Voorst en Deventer een bijeenkomst georganiseerd met als onderwerp “De Stikstofcrisis”.

De gedeputeerde van Overijssel met stikstof in zijn pakket, de heer G. ten Bolscher zal dit thema bespreken. In augustus j.l. presenteerde hij een ruwe schets van regionale plannen om de natuurdoelen te halen. In de schets is opgenomen dat de leefbaarheid van het platte land overeind moet blijven en dat de boeren perspectief wordt geboden. Verder minder stikstof, meer natuur en beter water. Dit moet dan uitmonden in gebiedsplannen zoals de regering van elke provincie vraagt.

Wellicht is uw interesse gewekt. Iedereen is van harte welkom in de “Buitensociëteit”, Twelloseweg 1a in Steenenkamer (bij Deventer).

De bijeenkomst wordt gehouden op maandag 21 november a.s. De aanvang is om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur).

Deel op: