Raadsinformatie gemeente Voorst

Vergaderstukken gemeenteraad

De vergaderstukken van de gemeenteraad van Voorst zijn beschikbaar via het raadsinformatiesysteem.

Wat vindt u in het raadsinformatiesysteem?

Het raadsinformatiesysteem bevat alle agenda’s, vergaderstukken, verslagen en besluitenlijsten van de openbare vergaderingen van de raad van de gemeente Voorst vanaf 2006. Via de kalender kunt u de betreffende vergadering van de raad aanklikken. U komt dan in de agenda en kunt van daaruit de raadsvoorstellen en andere onderwerpen lezen die op de agenda staan.

Klik hier voor meer informatie hierover op de website van gemeente Voorst.

Moties, amendementen, schriftelijke vragen en toezeggingen
Via deze link kunt u informatie inzien over moties, amendementen, schriftelijke vragen en toezeggingen van onze fractie in de gemeente Voorst.

 

Deel op: