Vrouwenwerkgroep

Vrouwenwerkgroep 'Debora'

Onze naam

Deborah was een charismatisch leider uit de Bijbel. Zij leefde omstreeks 1235 voor Christus en was de enige vrouw die leiding gaf aan Israël in de tijd dat er nog geen koning was. Zij was geen feminist maar deed eenvoudig wat ze moest doen. Debora werd door iedereen gerespecteerd, zeker ook door de mannen en dat was zeer bijzonder in die tijd. Standvastig en daadkrachtig neemt ze de taak op zich die God haar geeft en blijft juist ook op de spannende momenten iedereen aanmoedigen om op God te blijven vertrouwen.

Wie zijn wij?

Debora is een vrouwenwerkgroep van de SGP Voorst heeft de volgende leden:

  • Marieke Eilander
  • Josien van Garderen
  • Sanne ’t Lam
  • Lucie van Maanen (tevens contactpersoon: 06 22 86 75 89)
  • Corine Segers
  • Mieke Zuidijk

Wat doen wij?

Wij stellen als doel een luisterend oor te zijn en oog te hebben voor mensen die het moeilijk hebben, kwetsbaar zijn, eenzaam zijn of tegen problemen en beperkingen aanlopen op allerlei terreinen.

De vrouwenwerkgroep is daarmee de ‘ogen en oren’ van de SGP-fractie en wil weten wat er onder de burgers leeft en dan met name op het sociaal domein. Wanneer er in deze gesprekken zaken zijn waarin de fractie van de SGP wat kan betekenen, wordt dit na overleg met de betrokkenen door de fractie opgepakt.

De werkgroep Deborah geeft hiermee concrete uitwerking aan de volgende standpunten van SGP Voorst:

  • We hebben oog voor iemand die hulp nodig heeft;
  • Niemand staat er alleen voor;
  • Liefde voor de medemens.