Bestuur

SGP Voorst is een christelijke partij. Ons ankerpunt is de Bijbel. De Bijbel is de bron waar we onze waarden en normen aan ontlenen voor een goed functionerende samenleving. Het bestuur van de plaatselijke SGP afdeling ‘Gideon’ heeft zich ten doel gesteld om de Bijbelse normen en waarden ook in de gemeente Voorst te laten wegen. Inmiddels mag de SGP in Voorst ook verantwoordelijkheid dragen in de gemeenteraad van Voorst en zo de Bijbelse noties laten klinken in de openbare politiek en meedenken in het vormgeven van de Voorster samenleving.

“Bouwen en bewaren” is een bekende uitdrukking uit de Bijbel. Het is onze Bijbelse opdracht om als rentmeesters onze taken te vervullen. Wij kunnen met elkaar mooie plannen maken, maar we bouwen en bewaren niets in eigen kracht. We mogen met Gods hulp, in nederigheid en afhankelijkheid, vertrouwen dat alles wél te kunnen realiseren. Daarnaast vinden wij het belangrijk, en niet in het minst omdat het een Bijbelse opdracht is, om om te zien naar onze naaste met neme de zwakkeren in de samenleving.

Bouwen en Bewaren. Dit geldt in praktische zin voor onze agrarische sector, die wij een warm hart toe dragen, maar ook voor het bouwen van geschikte woningen voor alle doelgroepen, starters, alleenstaanden, gezinnen en senioren. Bouwen met het oog op werkgelegenheid. Belangrijk is ook te bouwen in immateriële zin – aan een rechtvaardige en sociale gemeenschap. Bewaren: Samen met u wil het SGP bestuur van de SGP Voorst en de SGP-fractie in Voorst zich, op basis van christelijke waarden en normen, inzetten voor een leefbaar Voorst nu en in de toekomst.

Als SGP-bestuur zijn we blij met de raadszetel die we in de gemeente Voorst hebben gehaald. We ervaren daarin een grote zegen omdat we nu een christelijk geluid in de gemeenteraad kunnen laten horen. Daarnaast zet de fractie zich volledig in voor het welzijn van onze boeren en burgers.

Henk van den Brink

Voorzitter bestuur

John Tessemaker

Penningmeester

Gert ten Voorde

Secretaris

Hans Eshuis

Algemeen bestuurslid

Drikus Budding

Algemeen bestuurslid