Bijeenkomst met gedeputeerde Ten Bolscher

Op maandagavond 21 november was er een goed bezochte avond waarop SGP gedeputeerde Ten Bolscher van de provincie Overijssel ons meenam in de stikstofproblematiek. De week voorafgaand was er op woensdag een groot protest van de boeren bij het provinciehuis in Zwolle en vijf dagen erna waren er zo’n 15 boeren aanwezig bij deze lezing. Het gaf aan hoe belangrijk dit is voor de boeren en hun grote mate van betrokkenheid op dit onderwerp.

De SGP baseert zich op de Bijbel waar gesproken wordt over rentmeesterschap. De aarde is door God geschapen en wij moeten verantwoord met deze aarde omgaan. Dit maakt ook dat de stikstofproblematiek ook in SGP kringen zeer actueel is.

Ten Bolscher gaf een heldere uitleg van de problematiek. “We zitten in een stikstofmoeras waar we alleen samen uit kunnen komen. We worden nu keihard afgerekend op de besluiten die in het verleden zijn genomen,” aldus Ten Bolscher. Het toenmalige beleid rond de PAS melders is een verkeerde inschatting geweest van de overheid met verstrekkende gevolgen voor de boeren. De Raad van State heeft een streep door de PAS meldingen gezet waardoor veel boeren in grote problemen komen. “Het was door het rijk veel te rooskleurig voorgesteld met emissiearme stallen en andere geitenpaadjes,” aldus Ten Bolscher.

Tijdens de lezing werd Ten Bolscher enkele keren geïnterrumpeerd door de toehoorders. Na de pauze kwamen er veel vragen vanuit de boeren. Hun toekomst wordt ernstig bedreigd. Dit werd door hen duidelijk naar voren gebracht. Kritisch waren de boeren over de Aerius methode die gebruikt wordt bij de vergunningaanvraag. “Deze methode klopt niet en werkt in ons nadeel”, aldus een boer uit de zaal.

Na afloop werd het gesprek tussen de boeren en Ten Bolscher in gang gezet en dat mogen we zeker ook als een groot winstpunt van deze avond zien.

We mogen terugzien op een goed verlopen avond waarbij Ten Bolscher kritische vragen te beantwoorden kreeg maar waarbij ook begrip voor elkaars situatie was.

Deel op: